Małgorzata Dawidiuk

Małgorzata Dawidiuk – urodziła się w 1967 r. w Wisznicach na Podlasiu. W 1994 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych im. I. E. Repina w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona. Prowadzi pracownię konserwatorsko – artystyczną „IKOS”.

Jest twórcą wielu dzieł sakralnych w postaci ikon, ikonostasów, polichromii, m.in. w: Chołowicach k/Krasiczyna, Koszalinie, Krynicy, Niagou/Słowacja, Olsztynie, Zamienicach k/Legnicy. Współautorka malowideł ściennych w Kaplicy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Jej ikony można spotkać w zbiorach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą.

„Malarstwo Małgorzaty Dawidiuk wypływa z dwóch źródeł: z pracy konserwatora dzieł sztuki (który specjalizuje się w odnawianiu obiektów cerkiewnych) oraz z inspiracji ikoną. Najpierw wykonywała kopie i trawestacje dawnych ikon, zachowując ścisłe zasady „pisania” (a nie – malowania) świętych wizerunków. Zgodnie z wielowiekową tradycją oznaczało to przede wszystkim duchowe przygotowanie do zamierzonej pracy. Dopiero później następował sam akt twórczy, oparty na kanonach przekazywanych przez teologów oraz artystów z pokolenia na pokolenie. Z czasem kanon zastępowała własną inwencją twórczą.(…)

Kontynuacją ikon – cieni są ikony wykonywane (…) na płótnie. Na nowy blejtram naklejone zostają fragmenty starego płótna odnajdywane w konserwowanych przez siebie cerkwiach. Jest to fragment – relikt dawnego wystroju świątyni. Pojedyncze postaci ikon – cieni zmieniają się na blejtramie w sceny figuralne złożone z kilku lub kilkunastu postaci.” /Antoni Adamski/