ZGŁOSZENIA IV ZIMOWY SALON MŁODYCH

Jak co roku, serdecznie zapraszamy studentów, doktorantów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie do udziału w IV ZIMOWYM SALONIE MŁODYCH. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 marca 2021.

Zapoznaj się z Regulaminem

 

Regulamin IV Zimowego Salonu Młodych 15 marca – 30 kwietnia 2021

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w IV Zimowym Salonie Młodych, zwanym dalej Salonem.
 2. Organizatorem Salonu jest Pani Zofia Weiss, Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa prowadząca w ramach Fundacji Galerię „Zofia Weiss Gallery” w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 12 - zwana dalej Organizatorem.
 3. Celem Salonu jest przegląd i promocja dokonań artystycznych młodego środowiska z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w kategoriach malarstwa, grafiki i rzeźby oraz form przemysłowych.
 4. Zaproszenie do uczestnictwa w Salonie skierowane jest do studentów, doktorantów i absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych - zwanych dalej Zgłaszającymi. Górna granica wieku Zgłaszających to 29 lat.
 5. Z uwagi na sytuację epidemiczną Salon prezentowany będzie przede wszystkim online, a być może uda się go również pokazać na ścianach Galerii przy ul. Sławkowskiej 12. Prace artystów promowane będą poprzez stronę internetową Galerii oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram). Decyzja o eksponowaniu prac stacjonarnie w siedzibie Galerii będzie zależna od Organizatora i obowiązujących obostrzeń.
 6. Na Salon przyjmowane będą prace wykonane w 2020 i w 2021 roku, będące własnością i w dyspozycji autora.
 7. Zainteresowani powinni przesłać na adres office.zwgallery@gmail.com swoje CV artystyczne (może być z tekstem autorskim o własnej twórczości lub recenzją, tekst kuratorski), dane kontaktowe (telefon, Messenger) oraz kilka swoich prac, na podstawie których Organizator podejmie decyzję o udziale Zgłaszającego w Salonie, a następnie dokona wyboru 1-3 prac.
 8. Zainteresowani powinni wysłać opisane zdjęcia swoich prac w formie cyfrowej - JPG w rozdzielczości ok. 300 DPI, o wielkości ok. 1,5 MB. Zgłoszenie powinno zawierać także spis prac (wg schematu: imię, nazwisko, tytuł (tytuły nie mogą być identyczne), data powstania, technika, wymiary: wys. x szer. x ew. długość).
 9. Z uwagi na możliwe eksponowane prac także w siedzibie Galerii, prosimy o odpowiednie przygotowanie dzieł. Oryginały prac Zgłaszającego, który po zakwalifikowaniu zwany będzie dalej Uczestnikiem Salonu, mają być opisane na odwrocie tak samo jak w zgłoszeniu. Prace Uczestników Salonu powinny być zaopatrzone w system zawieszania (drucik, tzw. krokodylek, kółeczko lub inne, najlepiej zamontowane centralnie) lub w inny system ułatwiający montaż ekspozycji.
 10. Organizator, na podstawie zgłoszonych prac, jak również po rozeznaniu całokształtu dorobku Uczestnika Salonu dokona wyboru Laureatów, których nazwiska zostaną ogłoszone poprzez media społecznościowe w dniu rozpoczęcia Salonu.
 11. Wytypowane do uczestnictwa w Salonie prace trafią do oferty sprzedaży Galerii na podstawie umowy komisowej zawieranej pomiędzy Uczestnikiem Salonu a Organizatorem.
 12. Zgłoszenie pracy do Salonu oznacza zgodę Zgłaszającego na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach związanych w organizacją Salonu i działalnością Galerii. Wizerunki dzieł wystawionych na Salonie mogą być udostępniane i przetwarzane dla celów promocji Salonu i działalności Galerii.
 13. Zgłoszenie do Salonu oznacza akceptację regulaminu.
 14. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
 15. Terminarz

do 8 marca 2021 - przyjmowanie zgłoszeń w formie elektronicznej, dokonywanie wyboru, kwalifikacja do Salonu, konsultacje z autorami

8 – 14 marca 2021 - przekazywanie zakwalifikowanych do Salonu prac – siedziba Galerii przy ul. Sławkowskiej 12 Ip, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu szczegółowego terminu z Organizatorem 

15 marca 2021 – publikacja Salonu w Internecie na stronie www.zofiaweissgallery.com jako wystawa online oraz ogłoszenie laureatów

Marzec/kwiecień 2021 – (!) opcjonalnie - prezentacja wystawy na ścianach galerii przy ul. Sławkowskiej 12

 

Kontakt 

Gabriela Wrona – asystent Prezesa Fundacji, office.zwgallery@gmail.com, tel. 793 556 868

Zofia Weiss – Prezes Fundacji, tel. 605 720 617