Zofia Weiss Gallery

Zofia Weiss Gallery is located in old town of Cracow (Poland), 150 m away from Main Square in the historic building where the exhibitions of “Independents” took place almost 100 years ago. The gallery offers a selection of the best paintings of Polish artists of the young and mature generation, organizes individual and group exhibitions throughout the year, collaborates with Academy of Fine Arts, the oldest artistic school in Poland, founded 200 years ago. Zofia Weiss – the owner of the gallery, art historian and art critic, granddaughter of the famous polish painter Wojciech Weiss (starting his career c. 1900, member of Vienna Secession, professor and rector of Academy), cooperates with many leading European museums, lending his works, organising expositions, writing critical texts.

Zofia Weiss

Urodzona w Krakowie, studiowała w Instytucie Historii Sztuki UJ w latach 1980 – 1987, gdzie obroniła pracę dyplomową z historii malarstwa polskiego przełomu XIX i XX wieku. Od 1987 do 1995 pracowała tamże w ramach badań naukowych, odbyła również studia doktoranckie.

Dzięki stypendiom otrzymanym z Fundacji Lanckorońskich, poszerzała swoją wiedzę w Sussex University (1991) i Manchester University (1992) w Wielkiej Brytanii w zakresie nowych metod interpretacji malarstwa XIX i pocz. XX wieku.

W latach 1995 – 1997 objęła stanowisko kierownika działu malarstwa w Galerii Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX w Sukiennicach MNK.

Od 1997 pracuje jako samodzielny historyk sztuki. W 2002 roku otworzyła galerię sztuki współczesnej, znaną jako Galeria Weiss Nowina Konopka, która ma swoją kontynuację do dziś, pod zmienioną nazwą Zofia Weiss Gallery. W 2006 powołała Fundację Muzeum Wojciecha Weissa i pełni funkcje jej Prezesa. Współpracuje z galeriami, muzeami oraz instytucjami  naukowymi w Polsce i na świecie.

Od 2009 – z Trockim Historycznym Parkiem Narodowym na Litwie, organizując wystawy sztuki polskiej w Pałacu Tyszkiewiczów na Zatroczu, od 2012 – 2018 jest kuratorem projektu „Zatrocze” finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury Litwy, który został określony jako „modelowy” przykład współpracy pomiędzy instytucjami polskimi i litewskimi.

W latach 2012 – 2014 uczestniczyła w europejskim projekcie Partage Plus, którego celem była digitalizacja dzieł sztuki z okresu Art Nouveau dla bazy Europeana. W 2016 była organizatorką ze strony polskiej, wystawy monograficznej Wojciecha Weissa – „De Trots van Polen” w Gemeentemuseum w Hadze. W 2016 powołana została przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie na kuratora wystawy sztuki polskiej w Rosji, z okazji 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest członkiem stowarzyszeń związanych z ochroną dziedzictwa: Genius Loci, Forum Muzeów Domów Historycznych i Domus Polonorum.

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu sztuki polskiej przeł. XIX i XX wieku (ostatnio: Władysław Jarocki, wyd. Miejska Galeria Sztuki w Zakopanem i Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 2015, Wojciech Weiss, De Trots van Polen, wyd. Gemeentemuseum den Haag, 2016, Konstanty Laszczka, wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 2017) oraz sztuki współczesnej (ostatnio: Krajobrazy Toskanii, katalog wystawy poplenerowej, 2015, Inspirowane Jarockim, katalog wystawy poplenerowej, 2016, Józef Panfil, Krajobrazy Południa, 2016).