Wybierz artystę:

Dariusz Milczarek-Trzepla

Dariusz Milczarek-Trzepla – urodzony w 1985 roku, otrzymał dyplom na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w Pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Tam też obronił pracę doktorską, której tematem były „Obrazy światłoczułe” w 2017 roku.

„Malarstwo Dariusza Milczarka-Trzepli należy do jednego z najciekawszych zjawisk w młodej sztuce polskiej. Jego obrazy w pełni zanurzone w otaczającej nas codzienności, charakteryzuje wysoka qualité i perfekcyjny warsztat, wywodzący się z odległych w czasie tradycji malarskich. Wychowanek krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego otrzymał tytuł magistra, a potem kontynuował tam swoje studia pracując nad cyklem zatytułowanym „Obrazy światło-czułe” (…)

W malarstwie Milczarka czytelne są odwołania do twórczości jego profesora i promotora, do jego tak dobrze znanej – rygorystycznej kontroli nad budowanymi relacjami kolorystycznymi i graficznej nieomal dyscyplinie, w końcu  do charakterystycznej dlań tzw. „fizyki współzależności” (…). Bliski obu artystom, mistrzowi i uczniowi, jest również malarski dyskurs prowadzony pomiędzy realną rzeczywistością a jej cieniem, a zarazem cieniem rzeczywistości „nieobecnej”.

Milczarek sam komentując swoje malarstwo odnosi się jednak przede wszystkim do twórczości Caravaggia, do wędrówki światła w jego przestrzeni obrazowej, światła, które tnie płaszczyzny malarskie, wraz z wszelkimi tego konsekwencjami. Barokowe antagonizmy światła i cienia Milczarek przenosi w doświadczenie własnej codzienności, gdzie zaczynają one stanowić również dominujący element wizualnej struktury obrazów.

Obrazy Dariusza Milczarka mają satynową fakturę, pozbawioną ostrości akrylu i lśnień oleju, malowane są w technice tempery żółtkowej, przygotowywanej własnoręcznie przez artystę w oparciu o dawne technologie. (…) Pomimo dużych formatów i przedstawień pozbawionych tzw. decorum (…) , obrazy Milczarka są jak cenna materia utkana z tysiąca dotknięć pędzla, w perfekcyjnym porządku, z mistrzowskim wyczuciem. Ich prostota nie jest zatem banalnością, simplicité staje się tutaj ich najwyższą jakością.”

Zofia Weiss, Wiadomości ASP, grudzień 2017